Rama de coñecemento: Ciencias sociais e xurídicas

Campus: Campus de Ourense

Centro
Facultade de Educación e Traballo Social

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

75

Nota de acceso

7.790 (Ord.) (1)

Prezo

591.00 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O propósito fundamental deste grao é formar profesionais capaces de xerar contextos educativos e accións mediadoras que permitan a incorporación das persoas obxectivo ás diversas redes sociais, así como a súa promoción cultural e social mediante accións socioeducativas, tanto preventivas como de intervención. Dotará ao estudantado da formación e as ferramentas necesarias para desempeñar profesionalmente as actividades enumeradas.

Perfil de Ingreso

 • Unha marca de sensibilidade social: interese no traballo con grupos humanos
 • Preocupación polos problemas que teñen os diferentes grupos sociais
 • Capacidade para resolver problemas e tomar unha decisión
 • Empatía
 • Intereses na área humanista-social
 • Sentido crítico e capacidade de análise
 • Respecto polas persoas
 • Creatividade e iniciativa para propoñer, xunto ás persoas, solucións alternativas
 • Habilidades sociais básicas para o estudo e traballo en equipo
 • Experiencia en actividades de voluntariado social
 • Capacitación previa recomendada en humanidades e áreas sociais, incluída a procura de ciclos de formación profesional superior nos ciclos ofrecidos pola animación sociocultural e a integración social
 • Experiencia recomendable en actividades laborais no ámbito social

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

 • Educación non formal: animación de actividades extraescolares, educación para o lecer e o tempo libre, educación cívica, educación e interpretación ambiental, educación para a saúde
 • Educación de persoas adultas: ensino de alfabetización, educación permanente, pedagoxía da terceira idade, formación ocupacional, formación continua, preparación para a xubilación
 • Animación socio laboral: inserción socio laboral, información e orientación para o emprego, preparación para xubilarse, plans de formación continua, formación e orientación laboral
 • Animación sociocultural: turismo social e cultural, turismo xuvenil, educación na rúa, promoción do asociacionismo da participación social, información e dinamización xuvenil, xestión cultural, desenvolvemento comunitario.
 • Acción socioeducativa: atención comunitaria, estudo de novas tecnoloxías e a súa aplicación educativa, educación especializada, educación familiar, intervención socioeducativa, servizos sociais de atención primaria, servizos penais, servizos de información e planificación familiar, dinamización e sensibilización social
 • Inserción social: prevención e tratamento en toxicomanías, prevención e intervención con grupos en risco de exclusión social, protección e tutelade menores; servizos de protección e asistencia social, servizos de medidas de xustiza xuvenil, prevención e intervención #ante a violencia de xénero.

Todas estas actividades pódense desenvolver en centros como:

 • Residencias da terceira idade
 • Cooperativas de traballo asociado
 • Centros de lecer
 • Departamentos de formación
 • Servizos socioeducativos
 • Empresas de servizos
 • ONGs e fundacións
 • Asociacións (veciñais, culturais, xuvenís…)