Rama de coñecemento: Enxeñaría e arquitectura

Campus: Campus de Vigo

Centro
Escola de Enxeñaría Industrial

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

50

Nota de acceso

5.206 (Ext.) (1)

Prezo

835.80 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O Grao en Enxeñaría en Química Industrial proporciona unha formación asentada nas bases teóricas e nas tecnoloxías propias deste ámbito.
Toda persoa graduada en Enxeñaría en Química Industrial poder desempeñar labores de deseño, mantemento e operación de equipos de proceso químico, experimentar con sustancias orgánicas e inorgánicas, transmisión de calor ou transferencia de materia, fluxo de fluídos e enxeñaría da reacción química. Este grao tamén estuda o aproveitamento de materias primas, a química de produtos naturais, analiza os procesos de fabricación, a contaminación ambiental e a seguridade e hixiene industrial.
As persoas tituladas desempeñan, polo tanto, a súa actividade profesional especialmente nas industrias nas que se desenvolven procesos químicos, tales como o do petróleo, papel, electricidade, electrónica e do gas, así como no sector do medio ambiente e administracións públicas. Tamén pode dedicarse ao ensino e á investigación.

Mencións

 • Control e optimización de procesos
 • Procesos biotecnolóxicos e medio ambiente

Perfil de Ingreso

 • Coñecementos básicos sobre matemáticas, física, química, expresión gráfica e informática
 • Capacidade plena para a lectura, reflexión e comunicación oral e escrita
 • Coñecementos dunha lingua estranxeira (preferentemente inglés)
 • Inquietude curiosidade e iniciativa propia
 • Capacidade de traballo en grupo
 • Interese pola titulación e pola profesión para a cal capacita

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

Este grao capacita ao estudantado para exercer a súa actividade profesional no ámbito da industria química e do proceso, así como nos sectores afíns coma o enerxético, biotecnolóxico ou ambiental:

 • Optimización e control de procesos:
  • Control e optimización dos procesos da industria química
  • Xestión e optimización de operación da industria de proceso
 • Biotecnoloxía e Tecnoloxía Electroquímica:
  • Deseño e control de biorreactores
  • Aplicacións industriais da Biotecnoloxía: Recuperación de produtos naturais, fermentacións industriais, etc.
  • Aplicacións tecnolóxicas da Electroquímica: tratamento de superficies, baterías e pilas de combustible, protección de materiais, etc.
 • Tecnoloxía medioambiental:
  • Xestión e tratamento de efluentes urbanos e industriais
  • Xestión, valorización e tratamento de residuos
  • Produción de biocombustibles líquidos e de gas
  • Redución e tratamento de emisións de gas (captura de CO2)