Rama de coñecemento: Enxeñaría e arquitectura

Campus: Campus de Vigo

Centro
Escola de Enxeñaría Industrial

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

64

Nota de acceso

7.310 (Ord.) (1)

Prezo

835.80 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

A formación do Grao en Enxeñaría en Organización Industrial na Universidade de Vigo ten como obxecto dotar dos coñecementos, técnicas, habilidades e actitudes propias da profesión a todas aquelas persoas matriculadas e capacitalas para organizar sistemas produtivos, melloralos e xestionar os recursos que ven implicados dentro das actividades industriais e de servizos de forma racional e sustentable. Unha das principais características do Grao en Enxeñaría en Organización Industrial, pola combinación dos contidos tecnolóxicos e de organización e xestión que nel desenvólvense, é a versatilidade para afrontar con éxito situacións moi diversas coas que se poden atopar as persoas graduadas ao longo da súa carreira profesional.

Mencións

 • Produción e loxística
 • Xestión empresarial

Perfil de Ingreso

 • Coñecementos básicos sobre matemáticas, física, química, expresión gráfica e informática
 • Capacidade plena para a lectura, reflexión e comunicación oral e escrita
 • Capacidade de análise de problemas para a súa resolución
 • Coñecementos dunha lingua estranxeira (preferentemente inglés)
 • Inquietude, curiosidade e iniciativa propia
 • Capacidade de traballo en grupo
 • Interese pola titulación e pola profesión para a que capacita

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

 • Xestión da produción
 • Mellora dos procesos
 • Xestión de aprovisionamentos
 • Xestión de almacéns e do transporte
 • Xestión da calidade
 • Xestión do mantemento
 • Consultoría organizativa e técnica
 • Marketing e a xestión comercial
 • Xestión da innovación e da tecnoloxía
 • Xestión dos recursos humanos
 • Xestión financeira