Rama de coñecemento: Ciencias sociais e xurídicas

Campus: Campus de Vigo

Centro
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

366

Cursos

5

Prazas

40

Nota de acceso

10.514 (Ord.) (1)

Prezo

709.20 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O dobre grao en Administración de Empresas e Dereito permite ao estudantado obter un perfil profesional de gran proxección no mercado laboral ao abordalo desde dúas disciplinas complementarias e ao mesmo tempo moi demandadas na actualidade, tanto no sector público coma no privado. Todas as persoas graduadas poderán beneficiarse das vantaxes das dúas carreiras, cun perfil profesional máis versátil, que lles permitirá multiplicar os resultados de traballo relacionados coa xestión empresarial e converterse en profesionais con preparación e polivalencia para a xestión de empresas e institucións.
Os coñecementos adquiridos nos asuntos relacionados coa lei permitirán que os/as estudantes se convertan en avogados/as, xuíces/xuízas ou fiscais, de maneira que, ao final dos estudos, poidan aplicar e interpretar a lexislación vixente, así como representar e defender aos/ás cidadáns ante o público fronte aos conflitos. Por outra banda, os temas relacionados con ADE permitirán que o estudantado adquira os coñecementos relacionados coa área económica e empresarial, podendo dirixir, organizar e xestionar, así como crear empresas e asesorar ao empresariado sobre a implementación das súas empresas.

Perfil de Ingreso

Este título dobre de ADE – Dereito está orientado a todas aquelas persoas interesadas na economía e a empresa, con iniciativa e espírito de liderado para crear e administrar negocios que xeran emprego, coa capacidade de integrar e dirixir equipos ou tomar decisións ou co dinamismo necesario para enfrontar os problemas da sociedade actual e propoñer solucións. Ademais, este grao está deseñado para todas aquelas persoas que teñen unha clara vocación empresarial, onde un so título non é suficiente, pero é de vital importancia demostrar as competencias.

Acceso e admisión

  • Bacharelato con ABAU superada
  • Ciclos formativos de grao superior
  • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
  • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

O triángulo delimitado polos campos legal, empresarial e económico é un dos sectores académicos e profesionais onde existen máis conexións e a simultaneidade destes estudos é un gran acerto. O novo estudantado que desexe optar ao programa conxunto ADE – Dereito pode ingresar ao mercado laboral ou profesional con clara vantaxe competitiva de ámbolos dous títulos. Polo tanto, este dobre título agregará os resultados profesionais das persoas graduadas en Dereito con aquelas persoas graduadas en ADE, o que lles outorgará un valor engadido que lles permitirá acceder tanto á xestión empresarial de alto nivel como aos grandes despachos profesionais e os niveis máis altos de administración pública.