Rama de coñecemento: Ciencias sociais e xurídicas

Campus: Campus de Vigo

Centro
Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

60

Nota de acceso

5.170 (Ext.) (1)

Prezo

591.00 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O grao en Economía ten coma obxectivo a formación de profesionais que sexan quen de analizar as compras, a conducta dos axentes económicos e as consecuencias das medidas de política económica tomadas polas administracións públicas, buscando respostas a problemas tales como a inflación, o crecemento económico, o paro, os desaxustes monetarios ou os problemas relacionados coa sustentabilidade.

Perfil de Ingreso

 • Interese polos fenómenos económicos
 • Interese polas cuestión sociais e políticas
 • Capacidade de síntese e de análise
 • Facilidade para a comunicación e o traballo en equipo

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

 • Exercicio libre (consultoría, investigación de mercados, etc.)
 • Administración pública
 • Xestión de empresas
 • Ensino
 • Investigación
 • Servizos de estudos e planificación
 • Fiscalidade
 • Organismos internacionais
 • Comercio exterior
 • Dirección ou xerencia de empresas