Rama de coñecemento: Artes e humanidades

Campus: Campus de Vigo

Centro
Facultade de Filoloxía e Tradución

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

120

Nota de acceso

8.290 (Ord.) (1)

Prezo

591.00 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O obxectivo básico deste grao é formar profesionais da tradución e da interpretación capaces de identificar e de aplicar as ferramentas e as estratexias de mediación cultural e lingüística de calidade, ademais de preparalos/as para unha futura especialización. O estudantado elixirá entre tres opcións: inglés-español, francés-español e inglés-galego. Calquera que sexa a opción escollida, estudarase a maiores un segundo idioma (inglés, francés, alemán ou portugués).

Mencións

 • Español-Inglés (60 prazas / nota de corte: 5.626 (Ordinaria))
 • Español-Francés (40 prazas / nota de corte: 5.000 (Ordinaria))
 • Galego-Inglés (20 prazas / nota de corte: 5.518 (Extraordinaria))

Perfil de Ingreso

Estudantado interesado na comunicación oral en todas as súas formas e variedades lingüísticas, ademais da literatura e os textos en xeral. Recoméndase dominar as linguas nativas e posuír destrezas en competencias pasivas orais e escritas.

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

 • Tradución
 • Docencia
 • Secretariado bilingüe
 • Vendas internacionais
 • Relacións públicas
 • Mercadotecnia
 • Administración