Rama de coñecemento: Artes e humanidades

Campus: Campus de Vigo

Centro
Facultade de Filoloxía e Tradución

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

50

Nota de acceso

5.758 (Ext.) (1)

Prezo

591.00 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O obxectivo deste grao é adquirir os coñecementos lingüísticos e socioculturais necesarios para a expresión e a comprensión de linguas estranxeiras como o inglés, o alemán, o francés e o portugués, potenciando as habilidades descritivas e analíticas que permitan profundar no estudo sincrónico e diacrónico destas linguas e as súas producións literarias. Este grao ofrece formación en tres linguas estranxeiras (elixirase entre inglés, francés, alemán e portugués). Nas materias optativas do cuarto curso pode orientarse a formación cara ao ámbito lingüístico ou ao literario-cultural.

Perfil de Ingreso

Estudantado interesado na cultura e na literatura doutros países, ademais da realidade lingüística global, con capacidade para expresarse e comprender as linguas nativas (español e galego) e as estranxeiras obxecto de estudo.

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

 • Departamento internacional
 • Comercio exterior
 • Departamento de recursos humanos
 • Mercadotecnia
 • Docencia
 • Asesoría lingüística
 • Mundo editorial (corrección de textos)
 • Función pública
 • Xestión do patrimonio
 • Carreira diplomática
 • Creación en axencias de publicidade