Rama de coñecemento: Ciencias da saúde

Campus: Campus de Pontevedra

Centro
Facultade de Fisioterapia

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

50

Nota de acceso

10.956 (Ord.) (1)

Prezo

835.80 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

Estes estudos pretenden formar profesionais con preparación científica e capacitación suficiente para describir, identificar, tratar e comparar problemas de saúde aos que se pode dar resposta desde a fisioterapia. Deste xeito, as persoas tituladas poderán curar, recuperar, rehabilitar e adaptar persoas afectadas de deterioración, limitacións funcionais, discapacidades ou cambios na función física e no estado de saúde, producidos como resultado dunha lesión, enfermidade ou outra causa, sempre baixo a consideración do individuo na súa tripla dimensión: biolóxica, psicolóxica e social.

Perfil de Ingreso

 • Coñecementos básicos sobre morfoloxía e fisioloxía humanas
 • Capacidades sensoriais e perceptivas ligadas ao campo de coñecemento
 • Habilidades motrices básicas manuais e para manéxoo de ferramentas e instrumentos, así como para actuar sobre outros con devanditas ferramentas e instrumentos ou coas súas mans
 • Habilidades sociais básicas e sensibilidade para a interacción cos demais
 • Capacidade para adaptarse aos cambios
 • Capacidades básicas para a expresión oral e escritura e para a comprensión lectora
 • Capacidade de análise, síntese e razoamento crítico. Compromiso ético na súa actuación

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

Traballo na área asistencial, docente, de investigación ou de xestión en:

 • Mutuas patronais
 • Servizos médicos de empresa
 • Hospitais e clínicas privados
 • Fisioterapeuta autónomo
 • ONG
 • Sergas (atención hospitalaria, centros de saúde)
 • Centros educativos
 • Centros de rehabilitación
 • Xeriátricos
 • Centros de fisioterapia
 • Balnearios
 • Educación sanitaria
 • Prevención de incapacidades
 • Fisioterapia preventiva e asistencial
 • Centros de atención ao lesionado laboral
 • Informes xudiciais de incapacidades
 • Clubs deportivos
 • Institucións deportivas
 • Docencia non universitaria (BAC, ESO, FP, FPO…)
 • Docencia universitaria
 • I+D+i nos centros públicos e persoais
 • Administración pública: ámbito europeo, estatal (Ministerio de Sanidade, Ministerio de Xustiza), autonómico (Sergas, Consellería de Educación, centros educativos, Sergas), local (centros deportivos municipais)
 • Centros persoais