Rama de coñecemento: Ciencias sociais e xurídicas

Campus: Campus de Pontevedra

Centro
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

75

Nota de acceso

10.230 (Ord.) (1)

Prezo

591.00 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

É unha titulación orientada a garantir unha formación pedagóxica, psicolóxica, lingüística, sociolóxica, científica, tecnolóxica e artística do futuro profesorado de Educación Primaria, titulación con longa tradición e interese tanto na nosa contorna como no conxunto do Estado.

Mencións

  • Afondamento curricular
  • Educación física
  • Educación musical

Perfil de Ingreso

A titulación está recomendada para estudantes que teñan interese nas cuestións relacionadas co ensino, especialmente nos seus niveis básicos. Deben ter interese polas actividades humanitarias e solidarias, ser responsables, adquirir compromisos éticos, críticos e autocríticos. Con capacidade de traballar en grupo, ser persuasivo/a, emprendedor/a e ter facilidade para as relacións interpersoais. Ser sensible ás novas esixencias reclamadas desde unha realidade na que ao tempo reclámase a igualdade, a compensación das desigualdades e o dereito á diferenza, así como manifestar sensibilidade ante os problemas ambientais. Ter creatividade e ser flexibles e ser capaz de adaptarse a situacións complexas, cambiantes e non previstas.

Acceso e admisión

  • Bacharelato con ABAU superada
  • Ciclos formativos de grao superior
  • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
  • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

Mestra/e en Educación Primaria