Rama de coñecemento: Artes e humanidades

Campus: Campus de Pontevedra

Centro
Facultade de Belas Artes

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

130

Nota de acceso

6.682 (Ext.) (1)

Prezo

835.80 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O obxectivo do grao é formar profesionais capaces de identificar, entender e desenvolver os problemas e os procesos da arte, a través da creación artística e da súa análise.
Os estudos superiores de belas artes están a desempeñar un papel imprescindible na formación de artistas e profesionais da creación e da cultura, de acordo coas demandas crecentes da súa contorna. Precisamente no ámbito da creación e da industria cultural é onde, xunto ao ensino, atopan sitio preferentemente as persoas tituladas en Belas Artes.

Perfil de Ingreso

 • Coñecementos básicos sobre a arte e a cultura nas súas diferentes manifestacións e contextos
 • Inquietude e curiosidade polas manifestacións da arte e a cultura contemporáneas
 • Habilidades básicas e sensibilidade para o manexo de ferramentas e materiais
 • Capacidade para a aceptación da diversidade cultural
 • Sensibilidade para a apreciación da arte e as manifestacións culturais tanto a nivel social como individual
 • Capacidades sensoriais e perceptivas ligadas ao campo do coñecemento
 • Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora
 • Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

 • Arte creativa: fotografía, debuxo, pintura, escultura creativa, escenografía, murais, decoración, ilustración
 • Xestión cultural: xestión de galerías de arte, museoloxía, xestión en fundacións artísticas e culturais, técnico/a en xestión cultural, animación para a difusión artística e cultural, arquivos de xestión e creación do patrimonio
 • Deseño gráfico e audiovisual: deseño audiovisual, publicitario, gráfico, cine de animación e banda deseñada, ilustración…
 • Docencia e educación artística: transmisión e educación artística en centros de ensino, museos, centros culturais, deseño de recursos educativos