Rama de coñecemento: Ciencias sociais e xurídicas

Campus: Campus de Ourense

Centro
Facultade de Educación e Traballo Social

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

75

Nota de acceso

8.500 (Ord.) (1)

Prezo

591.00 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O obxectivo deste grao é asegurar a formación pedagóxica, psicolóxica, lingüística, sociolóxica, científica, tecnolóxica e artística do futuro profesorado de educación infantil (0-6 anos).

Mencións

 • Afondamento curricular
 • Linguas estranxeiras
 • Educación especial

Perfil de Ingreso

Estudantado interesado polo exercicio da docencia, especialmente con nenas e nenos nos seus primeiros anos (0-6 anos).

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

 • Asistencial: atención a demandas individuais ou grupos relacionados con necesidades sociais; orientación, información e asesoramento sobre dereitos sociais e recursos da sociedade; organización e xestión de servizos sociais; servizos de apoio e asesoramento á poboación en xeral e colectivos específicos
 • Prevención, promoción de situacións de inxustiza social que impidan a aparición de problemas e carencias sociais e que promovan os dereitos humanos
 • Incorporación social: en calquera poboación en situación de vulnerabilidade ou exclusión social
 • Supervisión: de equipos e servizos
 • Docencia e investigación social: en relación con problemas sociais obxecto de intervención; análise e intervención no ámbito social (natureza, dimensión e prioridades, problemas e carencias, fortalezas etc.); investigación e análise dos factores condicionantes do benestar social
 • Mediación: mediación familiar, social, comunitaria…
 • Xestión, dirección de servizos, programas sociais e recursos humanos
 • Planificación, avaliación de programas e servizos
 • Coordinación con outros profesionais, administracións e recursos